Reakce zastupitelů Prahy 8

 

Reakce zastupitelů Prahy 8 – 2. aktualizace (19. 10.)

 

V pátek 7. října se Tomáš Němeček jako bývalý přeseda školské rady zaslal jednotlivým zastupitelům Městské části Praha 8, shrnutí informací o situaci na ZŠ Na Šutce (dokument „Proč jsme zneklidněni“ na těchto stránkách; osloveni nebyli pouze radní Martin Roubíček a Michal Šustr, kteří jsou u jednání od samého počátku a situaci znají). Všech se také zeptal na názor na celou situaci.

 

K dnešnímu dni (úterý 11. října večer) odpovědělo 16 z 45 zastupitelů. Nejrychleji reagovali zastupitelé za ČSSD, odpověděli také zastupitelé za TOP 09, za KSČM a za ODS (včetně starosty a radních). V poslední aktualizaci přidáváme i reakce Strany zelených a Volby pro Prahu 8.

 

Reakce zastupitelů v pořadí, ve kterém došly:

 

1. Jana Štollová (ČSSD): „(…) Tato situace mě znepokojuje. ZŠ Na Šutce znám velmi dobře, sama jsem ji navštěvovala. Ráda vám při řešení vzniklé situace pomůžu, pokud to bude možné. Vaše návrhy na provedení rozsáhlejšího měření však nemohu posoudit, protože nejsem odborníkem na tuto oblast. Máte k dispozici odborné stanovisko, které dokládá potřebu provedení 350 měření?“

 

2. Daniel Rödig (ČSSD): „Pochopitelně záležitost neberu na lehkou váhu. Klub ČSSD chce na nejbližším zastupitelstvu městské části vznést dotaz, který snad přispěje k rychlému vyřešení situace tak, aby se v budoucnu situace nemohla opakovat.“


3. Květa Lepsatre (ČSSD): „Prosím dejte mi vědět, pokud by vám radnice nechtěla vyjít vstříc ohledně dalšího kontrolného měření. Tlačili bychom na ně (myšleno ČSSD) skrze různé komise (školská, životního prostředí). Kolegy zastupitele budu informovat, aby už na nejbližších komisích vznesli dotazy ohledně měření koncentrace azbestu. Váš zájem o co největší kontrolu samozřejmě chápu. Postupovala bych stejně.“

 

4. Michal Švarc (TOP 09): „Celá věc ohledně vámi zmíněné kontaminace školy na Šutce mě osobně mrzí a vám všem se tímto omlouvám za všechny komplikace, které vám jako rodičům vznikly. Sám jsem otec dvou školáků a jednoho předškoláka. Na druhou stranu: O situaci jsem obeznámen a Váš vytrvalý postoj mě velmi mrzí. Obě "kontaminované" školy jsou v naprosto odlišném stavu. Zatímco Hovorčovická byla díky naprosté ignoranci veškerých předpisů firmy CGM azbestem opravdu zamořena, u školy Na Šutce si na základě osobní zkušenosti a výsledkům mnoha měření dovolím tvrdit, že vše bylo vykonáno dle požadavků výběrového řízení a škola cestou, jakou popisujete (pozn.: v dopise zastupitelům bylo uvedeno: „Proč se to na ZŠ Na Šutce stalo? Na to zatím nelze odpovědět. Jak píše společnost Sita CZ, kterou si radnice Prahy 8 najala na záchrannou sanaci, znečištění takového rozsahu, jaké bylo naměřeno Na Šutce, vzniká obvykle při neodborné demontáži.“), kontaminována nebyla.  Ano, jeden jediný náměr, navíc dělaný v době, kdy v domě již 14 dní nebyl jediný kousek azbestu a veškeré předchozí měření nezaznamenaly jakékoliv zvýšení má tvrzení rozporuje. Jak k této zdánlivě nevysvětlitelné situaci došlo? Existují různé hypotézy.
Mně osobně přijde jako nejpravděpodobnější vysvětlení, že dámy, které právě doměřily na Hovorčovické (3000 jednotek), přešly na Šutku a aniž by se jakkoliv dekontaminovaly (jsou svědci) naměřili zmíněný náměr s kontaminací, který samy přinesly. Následné náměry již jejich zjištění nikdy nepotvrdily. I přes tuto skutečnost MČ Praha 8 objednala neskutečně finančně náročnou totální dekontaminaci celé školy a okolí včetně odborných následných náměrů, aby absolutně vyloučila jakýkoliv výskyt polétavých vláken v ovzduší.
Tedy, dle mého názoru nejde udělati více a Vaše kritika mi tudíž připadá neadekvátní a komplikující. Mám důvodnou obavu o zdraví pana ředitele Drozdy, který po nedávných nešťastných událostech kolem Aničky Janatkové čelí dalším mediálním a rodičovským útokům. Prosím tedy, zvažte další restriktivní kroky, či obracejte svoji, ač dle mého názoru neodůvodněnou kritiku směrem k MČ, nikoliv na pana ředitele, který patří mezi naše nejlepší pedagogy na obvodě.“

 

5. Matěj Fichtner (TOP 09), radní: „O situaci na ZŠ Na Šutce a ZŠ Hovorčovická jsem rovněž průběžně informován od svých kolegů, zejména radního pro oblast školství Martina Roubíčka a od místostarosty Michala Šustra. Vzhledem k tomu, že oblasti školství či správy obecního majetku nemám ve své gesci, rád bych Vás požádal o oslovení těchto kolegů, kteří Vám mohou poskytnout další informace a celou věc s Vámi kvalifikovaně projednat.“

 

6. Lenka Majerová (ČSSD): „O ZŠ Hovorčovická vím, o vaší škole jsem slyšela teprve před týdnem. Co vím,vedení na radnici od toho všeho dává ruce pryč, že to není jejich vina. Určitě se budu o to zajímat, 25. 2.máme školskou komisi, budu se na to ptát. Jsem zvědavá, co se dozvím.“

 

7. Jiřina Slavíková (ČSSD): „Váš email je velmi naléhavý, a proto je nutné jednat co nejrychleji. Jako zastupitelka nejsem bohužel členkou v Komisi školské ani životního prostředí, proto jsem váš email přeposlala kompetentnějším osobám - svým kolegům z těchto komisí. Pevně doufám, že vás budou co nejdříve informovat, co lze v této závažné situaci dělat a jak postupovat. Na našem Klubu zastupitelů budeme tuto situaci určitě projednávat a hledat vhodná řešení.“

 

8. Dana Herta Kvačková (TOP 09): „O problémech s azbestem vím. Jsem ředitelka školy, zastupitelka  a členka školské komise. Navíc mám v prostorách své školy (pozn.: ZŠ U školské zahrady) děti ze Šutky. Po jednáních je dohoda s radnicí, že budou provedena měření ve všech místnostech (pokud jsem tomu včera dobře rozuměla). Myslím, že vedení radnice si nedovolí v současné situaci žádnou chybu. A hygiena také ne, protože jde o děti.“

 

9. Jaromír Petelík (KSČM): „(…) Problematika mne zajímá (trápí), velice rád si vyslechnu vaše stanoviska a návrhy. (…)“

 

10. Cyril Čapka (KSČM): „(…) Situaci, která vznikla nekvalitní prací dodavatelů na základních školách, pozorně sleduji a jsem pravidelně informován. Kontrolní výbor se bude případem zabývat až po úspěšném uvedení škol do normálního provozu. V současnosti by byly aktivity kontrolního výboru kontraproduktivní. Je zapotřebí problém vyřešit co nejrychleji a hlavně kvalitně.“

 

11. Ondřej Gros (ODS), zástupce starosty: „O situaci jsem informován velmi podrobně jako člen rady městské části. Přestože nemám školství v kompetenci, o stav ve škole se samozřejmě zajímám a jsem přesvědčen, že oba členové rady MČ (místostarosta Šustr a radní Roubíček) dělají maximum pro to, aby se celá věc vyřešila v zájmu dětí a učitelů ZŠ Šutka.“

 

12. Jiří Janků (ODS), starosta: „Celou záležitost nejen velmi pečlivě sleduji a jsem s ní velmi podrobně obeznámen, ale já i ostatní členové rady Městské části Praha 8 podnikáme konkrétní kroky směřující k tomu, aby na zmiňovaných školách byla opět zahájena výuka, přičemž zdraví žáků a všech zaměstnanců školy je pro nás naprostou prioritou.“

 

13. Jan Vašek (ČSSD): „Je bezpochyby, že zmíněná stavební firma neprovedla odtranění panelů tak, jak by měla a z toho následně vznikl vámi popisovaný závažný problém, který je potřeba urgentně a správně řešit, aby nedošlo k poškození zdraví dětí, učitelů a dalších. Souhlasíme s vámi, že je potřeba provést měření obsahu azbestu ve větším rozsahu a nezávisle na firmě a možná i MČ Praha 8. Proto váš návrh podpoříme. Nyní jako Klub zastupitelů projednáváme možnosti a ozveme se vám co nejdříve.“

 

14. Pavel Penk (ODS): „Obdržel jsem vaše sdělení týkající se výskytu a měření  azbestových vláken v ZŠ Na Šutce. O tomto stavu jsem byl vedením radnice informován. Jako předseda Finančního výboru MČ Praha 8 a jako neodborník se mohu vyjadřovat pouze o vícenákladech spojených s odstraňováním vzniklé situace. Náš výbor bude projednávat na příští schůzi, kdo zavinil tuto havárii a kdo bude postižen za uvedené vícenáklady, pokud v té době budeme mít relevantní informace. Sám jako rodič a děda vás plně chápu a budu vyžadovat nezbytné informace, aby se podobný případ vůbec neopakoval..Pokud jde o měření musí být provedeny tolikrát, kolik je nutné podle zdravotních norem nutné. Celou kauzu budu podrobně sledovat a ujišťuji vás, že budete nejen vy, ale všichni zúčastnění budete včas a podrobně informováni.“

 

15. Roman Petrus (ČSSD): „Musím se přiznat, že několik týdnů řeším situaci kolem azbestu na obchodní akademii Hovorčovická. Vím zároveň i o tom, že i na ZŠ Hovorčovická je poměrně vážný problém s azbestem. Zároveň jsem byl několikrát inormován, že se jedná o problém, který vznikl nekvalitní prací stavební společnosti, která školu opravovala. Pokud vím, tak starosta Janků se o tuto záležitost stará, minimálně v rozsahu Obchodní akademie, kde jsem s ním situaci opakovaně konzultoval. Bohužel jsem se nedozvěděl, že stejný problém nastal i na ZŠ Na Šutce, kde jsem tyto informace neměl. Předpokládám, že pan starosta Janků řeší paralelně i tuto školu. Celou záležitost, která se tímto stává opakovanou, je potřeba zásadně projednat. Na klubu ČSSD se poradíme a po závěrech školské komise, která je v nejbližší době, přijmeme nějaké závěry. Minimálně si představuji, že by to měl projednat kontrolní výbor, rozhodně je potřeba udělat nejlepší možné měření o nezávadnosti školy a zároveň bychom měli chtít závěry vedení radnice co dále se společností, která provozovala opravy a jakým způsobem s ní naložit. Váše webové stránky budu pravidelně sledovat.

Děkuji za zprávu a upozornění.“

 

16. Markéta Adamová (TOP 09), radní: „O situaci na základních školách jsem detailně a pravidelně informována. Situaci zástupci MČ rozhodně neberou na lehkou váhu, naopak činí veškerá možná opatření, která by měla vést k rychlému vyřešení situace a především k tomu, aby děti opět mohly navštěvovat „svoji“ školu bez obav o jejich zdraví. V této věci za Městsou část Praha 8 jednají především kolegové Martin Roubíček, radní pro školství a Michal Šustr, zástupce starosty. Dovolím si vás směřovat i nadále na tyto kolegy, vím, že s nimi jste v kontaktu a domnívám se, že bude rozumné netříštit tuto komunikaci. Oba kolegové se tímto problémem intenzivně zabývají a já nemám nejmenších pochyb o tom, že sledují především výše uvedený cíl.“

 

17. Jaroslav Antonín (TOP 09): „O celé situaci jsem podrobně informován ze strany kompetentních osob k řešení uvedených problémů na obou školách, tedy od pana Michala Švarce ze Servisního střediska a od pana místostarosty Šustra, kteří celou situaci řeší a komunikují mimo jiné i s vaší skupinou. Dle mých informací je debata na uvedené téma poměrně intenzivní s vaší skupinou rodičů ze strany obou výše uvedených kolegů z Klubu zastupitelů TOP09 na P-8 a pro vyřešení a zklidnění celé situace s důrazem na ochranu zdraví dětí, zaměstnanců škol i rodičů se dělá maximum možného.

Domnívám se, že všechny kroky, které nyní podniká radnice P-8, povedou k vyřešení situace, která je velmi nepříjemná. A velice doufám, že další kontrolní měření (nejsem odborník na to, kolik jich má být, v tomto případě spoléhám na odborné analýzy specializovaných firem ) budou již po provedených preventivních opatřeních v pořádku.“

 

Odpovědi po urgenci:

 

18. Radim Zátopek (ČSSD): „Na váš e-mail jsem nereagoval z jednoho prostého důvodu a to, že jsem měl o celé cause pouze zprostředkované  informace. Problém azbestu na školách jsme projednávali tento týden na schůzi kobyliské organizace ČSSD a jednoznačně budeme podporovat nápravu danného stavu a navýšení počtu měření. Jako opozice nemající své zástupce v Radě máme sice pouze omezené možnosti rozhodování ale již jsme požádali pana starostu aby nás o krocích radnice v této věci průběžně informoval. Věřím, že v tomto závažném případě dojde k dohodě a obě školy budou azbestu zbaveny v co nejkratším termínu.“

 

19. Vladislav Černý (TOP 09): „Na rozdíl od vás nejsem odborníkem na kontaminaci prostředí vlákny asbestu a jeho rizika. Netroufám si proto hodnotit jaký počet kontrolních měření je třeba ve škole učinit, aby bylo možné objektivně vyloučit riziko pro zdraví dětí. Jako občan právního státu však vím, že o kontrolu škodlivých vlivů na lidské zdraví ve veřejném prostoru se stará orgán ochrany veřejného zdraví (hygienická služba) a provádí ji v souladu se zákonem o veřejné zdraví a jeho prováděcími předpisy, které způsob, rozsah a četnost kontrol předepisují. Na základě výsledků kontrol pak hygienická služba v případě potřeby ukládá nápravná opatření k odstranění závadného stavu. Věřím, že se tak děje i v případě ZŠ Na Šutce.“

 

20. Kateřina Gottwaldová Bayerová (KSČM): „Omlouvám se, ale zřejmě se stala někde chyba s emailem. Odpovídala jsem vám následující den po obdržení zprávy od vás.

Po obdržení vašeho emailu, jsem podnikla veškeré kroky, ke zjištění všech dostupných informací o celé situaci. Mimo jiné jsem oslovila našeho předsedu klubu zastupitelů a předsedu kontrolního výboru o zjištění informací. Na schůzi našeho klubu se budeme tímto problémem určitě zaobírat. Jakmile budu mít potřebné informace, budu Vás samozřejmě informovat. Ačkoli sama děti v této ZŠ nemám, situace mě není lhostejná.

Ještě jednou se omlouvám za chybu v komunikaci, zřejmě se mailík někde ztratil.“

 

21. Václav Musílek (Volba pro Prahu 8): „Na celou záležitost jsem se informoval u pana starosty. Jsme přesvědčený, že vedení MČ Praha 8 udělalo  v této věci maximum. Podle mých informací sice naměřené hodnoty překračují limity, neznamenají  však přímé ohrožení zdraví žáků ani učitelů. 

Termín své odpovědi si s vaším dovolením určuji sám.“

 

22. Petr Vilgus (Strana zelených): „Omlouvám se, že odpovídám až teď (pozn.: následuje osobní vysvětlení vážných rodinných důvodů, které zde neuvádíme). Zelení zastupitelé nejsou na radnici  zaměstnaní, své povinnosti plníme ve volném čase a toho se nyní nedostávalo. (…) Problém vnímám stejně intenzivně jako vy - azbest je svinstvo, ve škole nemá co dělat a rekonstrukce prováděná ve školách v Praze 8 během prázdnin byly zjevně bez odpovídajícího stavebního dohledu. V tom vnímám hlavní pochybení - jedna věc je, že firma dělala práci 
neodborně, druhá věc, že objednatel si neohlídal kvalitu odváděné práce.“