O nás

5.10.2011 odvysílaný pořad na ČT1 Černé ovce...

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097429889-cerne-ovce/211452801081005/

Proč jsme zneklidněni:

 1) Co se dělo? Během léta 2011 prováděla stavební firma zateplení ZŠ Na Šutce. Bylo jasné, že práce může být riziková, protože bude třeba odstranit boletické panely (azbestocementové desky). Stavební firma se proto zavázala k jejich ekologické likvidaci. Bohužel, kontrolní měření ukázalo, že do ovzduší školy se dostalo nebezpečné množství azbestových vláken.

2) Proč je to nebezpečné? Azbest značně zvyšuje pravděpodobnost rakoviny plic, je to karcinogen první třídy. Jeho dlouhá vlákna, která nejsou vidět ani cítit, se usazují v plicích a zhoršují jejich funkci – způsobují například zduření pohrudnice.

Rakovina plic se obvykle projeví až s odstupem delším než deset let. Nekuřák vystavený nebezpečné koncentraci azbestu v ovzduší má 5x vyšší pravděpodobnost rakoviny plic než bez takového rizika. (Pro srovnání: kouření zvyšuje pravděpodobnost rakoviny plic 11x.) Právě proto jsou od 1. července 1993 další spotřeba a skladování azbestu zakázány.

3) Proč se to na ZŠ Na Šutce stalo? Na to zatím nelze odpovědět. Jak píše společnost Sita CZ, kterou si radnice Prahy 8 najala na záchrannou sanaci, znečištění takového rozsahu, jaké bylo naměřeno Na Šutce, vzniká obvykle při neodborné demontáži.

4) Jak velké bylo toto znečištění? První dvě měření prováděl Zdravotní ústav Hradec Králové na zakázku samotného stavebníka. A to během prázdnin, kdy jinak ve škole nebyl provoz, a nebyl zde proto zvířený prach.

Při prvním měření 21. července zjistil venku kolem školy 200-300 vláken na m3, což je obvyklá hodnota v Praze. Ve III.B naměřil 856 vláken na m3. (Maximální přípustný limit podle Světové zdravotnické organizace je 1000 vláken na m3.)

Při druhém měření 26. srpna naměřil na třech místech běžné pražské hodnoty, avšak ve sborovně 999 vláken na m3 a v šatnách 1009 vláken na m3. Toto překročení normy ještě hygienickou stanici nezneklidnilo, protože nejistota měření je +- 20 %.

Třetí měření už Zdravotní ústav Hradec Králové neprováděl na zakázku stavebníka, ale radnice Prahy 8, a to už po běžném provozu – 14. září. Měřilo se po vyučování v prázdné škole. Varovné hodnoty byly zjištěny v učebně č. 21 (1029 azbestových a minerálních vláken), ve sborovně (1132 azbestových a minerálních vláken). V šatnch byl však limit pro výskyt rakovinotvorné látky překročen téměř trojnásobně (2797 azbestových vláken!).

 Následné čtvrté měření, které na objednávku ZŠ Na Šutce provedla společnost Vincotte Environment 20. září, naměřilo v šatně pouze nepatrné množství vláken.

5) Co z toho plyne? Nyní je na místě předběžná opatrnost. Je možné, že vlákna se dostala do různých prostor školy. Je zjevné, že velmi záleží na tom, za jakých podmínek se měří.

Dne 3. října zástupci rodičů přizvaní školskou radou prošli areál školy společně se zástupcem společnosti Sita CZ. Na zahradě nalezli materiály s podezřením na obsah azbestových vláken.

6) Co nyní chceme? Po ukončení sanací chceme změřit ovzduší ve všech místnostech školy, na zahradě školní družiny a na hřišti, a to laboratoří nezávislou na sanačních firmách. Tomuto požadavku radnice Prahy 8 zatím slíbila 3. října vyhovět zčásti: po provedení sanací (zahradu čistí s.r.o. Trepart, poté má školu vyčistit Sita CZ), na něž dohlíží jako inspekční orgán Foster Bohemia s.r.o., objednaná radnicí, má tato společnost provést 140 měření, která by zjistila výskyt azbestových vláken. Pro stoprocentní jistotu by však vzhledem k rozsáhlosti budovy bylo nutných cca 350 měření.

7) A pokud jde o aktovky, jejichž čištění vzbudilo podiv: Firma Sita CZ je odborně očistí na náklady radnice. I to patří k předběžné opatrnosti: azbest je karcinogen první třídy.
 
 

 

Webová stránka byla vytvořena pomocí on-line webgenerátoru WebSnadno.cz